Příprava přihlášky ochranné známky (ČR)

30 minutový úvodní telefonát / schůzka s advokátem + příprava přihlášky

Co služba zahrnuje

Úvodní přibližně 30 minutový telefonát / osobní schůzku s advokátem za účelem domluvy na způsobu spolupráce a zjištění informací nezbytných k přípravě přihlášky ochranné známky

Přípravu přihlášky ochranné známky

Vyžádání a kompletace příloh k přihlášce

Mlčenlivost advokáta

Co služba nezahrnuje

Čas strávený na komunikaci s advokátem nad rámec času zahrnutého v ceně služby; většinou ale hravě stihnete vše vyřešit v poskytnutém čase

Podání přihlášky k příslušnému soudu, úřadu, správnímu či jinému orgánu

MATĚJ GRÖDL

Jsem zkušený progresivní advokát s lidským přístupem.

Má filozofie je postavena na vzájemné důvěře, schopnosti perfektně porozumět problémům našich klientů a umění je elegantně řešit.

Kontaktní formulář